Schweizer-stugan

Fotografi

ID-nummer:
SM.2018.127
Beskrivning
Schweizer-stugan i Herrgårdsparken ca 1890. Sitttande fr. vä.: Gustaf Söderberg(verkmästare vid Schebo), Johanna Söderberg född Engström(piga på herrgården), Almgren(trädgårdselev), Ida Melén(piga på herrgården) gift Borgström, Emil Trolin(modellsnickare). Stående fr. vä: Amanda Lemoine, Sofia Wickström född Nyström(piga på herrgården), Alma Melén(piga på herrgården) gift med Valfrid Sporre, Greta Jansson “Bod eller Harg-Greta“(piga på herrgården)

Nyckelord
Schweizer-stugan
Personer

Copyright Skebobruks Museum 2019