Samlingar

Detta är tre av museets privata samlingar som museet fått som gåva eller scannat in. Ett flertal ytterligare samlingar är digitaliserade och kommer att tillföras efter sortering och märkning av objekten.


Copyright Skebobruks Museum 2019