Under rivning av bruket

Fotografi

ID-nummer:
SM.2018.107
Beskrivning
1928 På loket fr. vänster: August Westerberg, Sigfrid le Moine. Framför loket fr. vänster: Oskar le Moine(hammarsmed), Emil Pousette, Axel Söderberg(plåtslagare), August Jansson(hovslagare), Viktor Mattsson(hammarsmed), Vilhelm Lång(? ev. Reinhold Hjelm), "Liss-Kalle" Karl Eriksson, Gustav Söderberg(verkmästare), Otto Holmqvist, Karl edberg(lokomotiveldare), Emil Eriksson, John(? Gustaf) Sjöstedt, Emil Brovall, Dahlberg, Valfrid "Pagar" Karlsson, Axel Nyström(bakre ledet), Frans Hult(valsmästare, finverket), Konrad Karlsson, Karl Österlund( Hall som dragon), Karl Olsson, Gustaf Pettersson(? ev. Wård).

Nyckelord
Bruket
Martinverk
Transformator
Arbetare
Lokomotiv
Schebo
Personer

Copyright Skebobruks Museum 2019