Bruksarbetare och smeder

Fotografi

ID-nummer:
SM.2018.102
Beskrivning
1903 Martinarbetare och Lancashiresmeder vid Schebo med Karl Michaelsson längst till vänster. 1 rad: 5(exkl- michaelsson) från vänster: Hjalmar Gode. 2 rad: Tvåa från vänster Bernhard Mattsson, tredje sist Gustav Söderberg, bredvid till höger Valdemar Edberg och till vänster kontoristen Gustav Wickström i hatt. 3 rad: Tvåa från vänster Emil Pousette, bredvid till höger August Westerberg, tredje sist i raden Josef Wård. 4rad; Näst sist Emil Åkerberg, bredvid till vänster Jan Magnus Hjerpe.Tredje resp. fjädrde fr. v. Karl le moine och Axel Wikström. Första och femte är bröder.

Nyckelord
Bruket
Arbetare
Personer

Copyright Skebobruks Museum 2019