Bruksgatan

Fotografi

ID-nummer:
SM.2018.087
Beskrivning
Hösten 1917. Från höger: Bousar, Gustav Eriksson, Paga, Lilly Eriksson, Greta Åkerberg, Märta Andersson, Ebba Wikström, babyn Anna Åkerberg på mormors arm. Observera fästena för för elektriska ledningar på gaveln som höll på att dras in i stugorna under första världskriget. Lägg även märke till järnvägsspåret framför gruppen. ett av de viktigaste i Skebos privata järnvägsnät som korsade samhället i alla riktningar. Här förbi tuffade det lilla ångloket "Schebo" och fortsatte på den egna järnvägen till Skebokajen i Hallstavik där exporten ofta gick till England.

Nyckelord
Bruksgatan
Personer

Copyright Skebobruks Museum 2019